Doporučená literatura

 • BELZ, H. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, Portál, 2001
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997
 • GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997
 • HASS, A. Morální inteligence. Praha: Columbus, 1998
 • KORIM, V. Premeny etickém výchovy v európskom kontexte. Banská Bystrica: UMB, 2008
 • KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tématická výuka. Kroměříž: Spirála, 1995
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Mít pro co žít. Praha: Návrat domů, 1994
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2004
 • LENCZ, L. Pedagogika etickej výchovy. Bratislava: Metodické centrum, 1996
 • LENCZ, L. Metódy etickej výchovy. Bratislava: Metodické centrum, 1996
 • LENCZ, L, KRIŽOVÁ, O. Etická výchova – metodický materiál 1. Praha: Luxpress, 2000
 • LENCZ, L. a kolektiv. Etická výchova – metodický materiál 2. Praha: Luxpress, 2005
 • LENCZ, L, IVANOVÁ, E. Etická výchova – metodický materiál 3. Praha: Luxpress, 2003
 • NOVÁKOVÁ, M. a kolektiv. Učíme etickou výchovu. Praha: Luxpress, 2006
 • PIKE G., SELBY D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994
 • PIKE G., SELBY D. Cvičení a hry pro globální výchovu I a II. Praha: Portál, 2000
 • PIŤHA, P. Výchova, naděje společnosti. Praha: Poustevník, 2006
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000
 • ROCHE – OLIVAR, R. Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana,1992
 • SCOTT PECK, M. Svět, který čeká na zrození. Praha: Argo, 2003
 • SEILGMAN, M. Opravdové štěstí : pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar, 2003
 • VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Vplyv výchovy na rozvoj osobnosti s akcentom na život v európskom spoločenstve. Bratislava: Fórum pedagogiky, 2004
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Na cestě s etickou výchovou. Praha: Etické fórum ČR, 2005