Vítejte na stránkách obecně prospěšné společnosti Etická výchova

Naše obecně prospěšná společnost má již od svého vzniku roku 2010 za cíl pomoci se zaváděním etické výchovy do základních škol a pomáhat s propagací etické výchovy na veřejnosti.

Videoprezentace naší společnosti (Ing.Dušan Drabina, ředitel):

Od září 2013 podporujeme školy, které zavádí etickou výchovu do svých ŠVP udělováním ocenění „Etická škola“, pod záštitou MŠMT.

Hlavní naší filozofií je pomáhat „učit chytat ryby“, proto se zaměřujeme na přípravu učitelů, kteří etickou výchovu chtějí učit ať už jako samostatný předmět, nebo integrovaně v rámci jiných předmětů. Jelikož si uvědomujeme, že etická výchova by měla prolínat celou školou, připravili jsme i sérii čtyřhodinových školení pro celou sborovnu.

V roce 2014 jsme spolupracovali se 110 základními školami po celé ČR a jsme rádi, že vidíme efekty v podobě zlepšeného sociálního klimatu na školách, které napomáhá tomu, aby inkluze, začleňování cizinců atd. byli úspěšné.

V květnu 2012 byl uveden v život nový projekt pod názvem ASET – Adoptujte školu pro etickou výchovu. Cílem projektu je propojit uvědomělé firmy se školami, které chtějí etickou výchovu posílit, ale chybí jim finanční zdroje na vzdělávání učitelů, nákup učebnic etické výchovy pro žáky atd.

Přejeme si, aby výsledkem naší práce bylo dobré sociální klima ve třídách, kvalifikovaní učitelé, nadšení žáci, kteří si skrze zážitkové vyučování osvojují základní sociální dovednosti a emoční kvocient a v neposlední řadě i spokojení rodiče.

logolink ASET

Podívejte se na krátká videa, co řekli o etické výchově známé osobnosti:

PhDr. Tomáš Sedláček, člen správní rady Etická výchova, o.p.s.:

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. místopředseda správní rady Etická výchova, o.p.s.

Další videa ke shlédnutí zde:

http://www.etickavychova.cz/rekli-o-eticke-vychove/