Koncem roku 2016 proběhl monitoring využívání učebnic, metodik a pracovních listů, které jsou výstupem projektu Etická výchova a učebnice (výukové materiály jsou ke stažení na tomto webu). Těší nás, že prostředky získané z fondů ESF byly účelně využity pro podporu učitelů zabývajících se etickou výchovou a pro podporu zavádění etické výchovy ve větší míře do škol. Výsledky dotazníkové akce najdete zde.