Instruktážní seminář s workshopem pro pedagogy základních škol a víceletých gymnázií, kteří mají zájem o zavedení předmětu Etická výchova do výuky, tento obor vyučují nebo se podíleli na pilotáži vznikající učebnice.
Workshopem Vás budou provázet zkušení lektoři, kteří spolupracovali při pilotáži učebnice v celé ČR, zástupci pilotních učitelů s vlastními zkušenostmi z testování učebnice a audiovizuální pomůcky i členové realizačního týmu projektu.
Účastníci workshopu obdrží promovideo projektu, informační materiály o výuce etické výchovy a o projektu Etická výchova a učebnice.

Program:
1.Etická výchova – význam a obsah
2.Nová učebnice a její přínos pro výuku, elektronická forma učebnice
3.Představení projektu Etická výchova a učebnice
4.Představení oborového portálu Etická výchova
5.Metodika audiovizuální pomůcky – Agent KIX
6.Workshop – aktivita vybraná z metodiky k učebnici etické výchovy
7.Jak zavést etickou výchovu na naší škole – možnosti, problémy…

Termíny IWSH