Zde je ke shlédnutí promo video Proč učit etiku aneb výchova dítek v Čechách.

Audiovizuální pomůcka Zprávy agenta Kixe

Zde je k dispozici zdarma 10 videopořadů Zprávy agenta Kixe

Tyto videopořady slouží primárně k podpoře výuky etické výchovy a k její popularizaci. Struktura deseti dílů kopíruje uspořádání doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova do deseti základních témat. Vzhledem k tomu, že ne každý, kdo bude používat tuto pomůcku, zná principy, strukturu a didaktiku etické výchovy, zpracovali jsme k těmto videopořadům poměrně důkladný metodický popis se stopáží jednotlivých dílů,  který si zde můžete stáhnout a seznámit se s jeho doporučeními.

Téma 4. – 5. ročník 6. – 7. ročník 8.– 9. ročník
1. Komunikace 1. díl 1. díl 1. díl
2. Lidská důstojnost 2. díl 2. díl 2. díl
3. Pozitivní hodnocení druhých 3. díl 3. díl 3. díl
4. Tvořivost 4. díl 4. díl 4. díl
5. Emoce 5. díl 5. díl 5. díl
6. Empatie 6. díl 6. díl 6. díl
7. Asertivita 7. díl 7. díl 7. díl
8. Vzory 8. díl 8. díl 8. díl
9. Nezištnost 9. díl 9. díl 9. díl
10. Solidarita 10. díl 10. díl 10. díl
Metodický popis k AV pomůcce  metodika