Výchovný styl

Ve výchově hraje důležitou roli jak osobnost žáka, tak osobnost učitele. Výchovný styl je postup jímž vychovatel, pedagog nebo rodič ovlivňuje rozvoj etického chování žáků. V etické výchově je výchovný styl určen těmito zásadami:

  1. Vytvořit z třídy výchovné společenství.
  2. Přijmout druhého takového, jaký je, vyjádřit mu sympatie.
  3. Atribuce prosociálnosti.
  4. Stanovit jasná pravidla hry.
  5. Induktivní disciplína.
  6. Vybízet k prosociálnosti.
  7. Odměny a trest užívat přiměřeně.
  8. Do výchovného procesu zapojit i rodiče.
  9. Vytvářet radostnou atmosféru.