Zveme Vás na instruktážní semináře s workshopem pro zástupce základních škol a víceletých gymnázií, které mají zájem o zavedení Etické výchovy do výuky, tento obor učí nebo se podílely na pilotáži vznikající učebnice.

Workshopem Vás budou provázet zkušení lektoři, kteří se podíleli na pilotáži učebnice v celé ČR, zástupci pilotních učitelů s vlastní zkušeností při testování učebnice a audiovizuální pomůcky a realizační tým projektu.

Účastníci workshopu obdrží DVD s ukázkou audiovizuální pomůcky, informační materiály o výuce etické výchovy a projektu Učebnice etické výchovy.

Program:

1.Etická výchova – význam a obsah
2.Nová učebnice a její přínos pro výuku, elektronická forma učebnice
3.Představení oborového portálu Etická výchova
4.Metodika audiovizuální pomůcky – Agent KIX
5.Workshop – aktivita vybraná z metodiky k učebnici etické výchovy

6.Jak zavést etickou výchovu na naší škole – možnosti, problémy…

Přehled termínů konání Instruktážních workshopů EVU v jednotlivých krajích ČR: v úpravě