O nás

V září 2010 byl zaveden nový doplňující vzdělávací obor, etická výchova, do rámcového vzdělávacího programu. Tomuto kroku se však nedostávala potřebná systémová podpora v podobě prostředků na tvorbu učebnice pro žáky, metodik pro kurzy pro přípravu učitelů a především podnícení zájmu rodičů a ukázání na společenskou potřebu a naléhavost zavedení předmětu s ohledem na prevenci negativních jevů jako je šikana nebo špatné klima ve třídách.

Dvě občanská sdružení se rozhodla přispět k zlepšení situace v oblasti etické výchovy a finanční gramotnosti tím, že společně založila v květnu 2010 obecně prospěšnou společnost Etická výchova.

Zakladatelé:

Křesťanská akademie mladých, o.s.
Frýdlant nad Ostravicí, Emila Pajurka 142, PSČ 739 11
Identifikační číslo: 669 32 840
a
Etické fórum České republiky, o.s.
Praha, U Topíren 860/2, PSČ 170 00
Identifikační číslo: 701 02 295

Druh obecně prospěšných služeb:

  • Napomáhání zavádění Etické výchovy do škol na území České republiky
  • Propagace předmětu etická výchova ve smyslu opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 16.12.2009 zveřejněném pod č.j. 12586/2009-22
  • Pomoc při přípravě pedagogických pracovníků a pracovníků s mládeží pro výuku etické výchovy
  • Tvorba pomůcek pro žáky i pedagogické pracovníky (DVD, učebnice, pracovní listy, interaktivní pomůcky atd.) napomáhající výuce etická výchova
  • Podíl na výrobě televizního či rozhlasového pořadu s tématem etické výchovy pro Českou televizi a Český rozhlas
  • Hledání synergií pro etickou výchovu ve vztahu k ostatním vzdělávacím oborům, zejména finanční gramotnosti
  • Zlepšování postavení etické výchovy v rámcovém vzdělávacím programu a školních vzdělávacích programech
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Doplňková činnost:

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona

Zakladatelé jmenovali v roce 2010 správní radu v následujícím složení:
(aktuální složení správní rady zde)

předseda správní rady: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., dat. nar. 29.07.1974 Kroměříž, Havlíčkova 1230, PSČ 767 01,

místopředseda správní rady: PaedDr. Jiřina Tichá, dat. nar. 17.07.1950 Praha, Rochovská 759, PSČ 198 00,

člen správní rady: PhDr. Tomáš Sedláček, dat. nar. 23.01.1977 Praha, Mostecká 40/26, PSČ 118 00,

člen správní rady: PhDr. Jaroslava Wenigerová, dat. nar. 13.06.1946 Ostrava, Poruba, Jasmínová 1615, PSČ 708 00,

člen správní rady: Ing. Marie Jakešová, dat. nar. 17.06.1963 Praha, Tomanova 2256/24, PSČ 169 00,

člen správní rady: Dr. Michaela Jorgensen, dat. nar. 22.12.1974 Praha, V Lesíčku 93/8, PSČ 150 00,

V roce 2011 uplynula funkční lhůta Ing Marii Jakešové, místopředsedkyni Etického fóra ČR, a Dr. Michaele Jorgensen, advokátce. Zakladatelé je s účinností od 29. 7. 2011 jmenovali na další tříleté období.

V roce 2012 uplynula funční lhůta paní PaedDr. Jiřině Tiché. Zakladatelé na uvolněné místo jmenovali Prof. Jana Sokola, který byl zvolen místopředsedou. PhDr. Tomáš Sedláček své členství prodloužil na další tři roky.

Statutární orgán – ředitel:

Ing. Dušan Drabina, dat. nar. 23.05.1976

Frýdlant nad Ostravicí, Elektrárenská 126, PSČ 739 11, Zapsáno: 29. července 2011

Dozorčí rada:

V prvním roce existence o.p.s. byla role dozorčí rady nahrazena externím auditem. V červenci 2011 zakladatelé jmenovali v souladu s novelou zákona o o.p.s. tyto členy dozorčí rady:

předseda dozorčí rady: Ing. Pavel Vlasaný, MBA, dat. nar. 25.03.1975 Velké Popovice, Nová Lipová 603, PSČ 251 69

člen dozorčí rady: Mgr. Lenka Schwarzová, dat. nar. 19.05.1961 Praha 1, Navrátilova 14, PSČ 110 00

člen dozorčí rady: Ing. Pavel Schwarz, MBA, dat. nar. 24.04.1979 Praha 6, Koulova 1596/10, PSČ 160 00

Lektoři:

Pro etickou výchovu využívá či v minulosti využívala o.p.s. služeb těchto lektorů:

PaedDr. Bc. Květa Trčková
Ing. Jitka Macháčková
Mgr. Zdislava Vyvozilová
Mgr. Pavel Motyčka
PhDr. Linda Taláčková
Jaroslava Haisová
Jindřich Hais
Mgr. Marie Navrátilová
Mgr. Hana Mervartová
Mgr. Jana Krichebauerová
PaedDr. Aranka Řezníčková
Ing. Marie Jakešová
PhDr. František Rozum
Mgr. Vlasta Geryková
Mgr. Radka Dojčánová
Mgr. Martin Bušina
Mgr. Hana Kachtíková
Mgr. Miroslava Kopecká
Mgr. Jaroslava Pilnajová
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Mgr. Marta Vacušková
Mgr. Petr Vaněk
Mgr. David Vaněk

Pro aktivity ve finanční gramotnosti o.p.s. spolupracuje či spolupracovala s těmito odborníky:

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D., PedF UK
Ing. Michaela Dvořáková, PedF UK
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., PedF UK
PhDr. Milena Tichá, CSc., PedF UK
Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., ČNB
Ing. Tomáš Löster, Ph.D., VŠE Praha
Jan Stopka, SOLUS