ASET

Z iniciativy Elišky Coolidge Haškové vznikl projekt „Adoptujte školu“ („ADOPT A SCHOOL for Ethics“), jehož cílem je propojovat uvědomělé firmy, kterým záleží na rozvoji etického prostředí a školy, které mají zájem etickou výchovu vyučovat. Tento projekt zavádí CSR přímo k jejím kořenům – na základní školy, kde je charakter jednotlivce i kolektivu formován.

Představení ASET: videopředstavení programu ASET

Představení o.p.s. pro firmy: videopředstavení obecně prospěšné společnosti

Program ASET začal v prosinci 2012, kdy firma DuPont CZ, s.r.o. adoptovala ZŠ Kamenice u Prahy. V roce 2013 se přidala firma ExxonMobil, která adoptovala ZŠ U Roháčových kasáren, Praha 10. Dnes již je 11 úspěšně adoptovaných škol, přesto je velký převis poptávky škol nad kapacitou firem.

Jak to funguje - schematické znázornění

Jak to funguje – schematické znázornění

Co skrze ASET získají školy?

 • Etická výchova prokazatelně zlepšuje sociální klima ve školách (test provádíme na počátku a na konci projektu)
 • EtV přispívá k prevenci negativních jevů jako šikana, kyberšikana, agresivita na školách atd.
 • EtV rozvíjí emoční inteligenci žáků a vede k prosociálnosti a osvojení si měkkých kompetencí (soft skills)
 • Financování kvalitního vzdělávání učitelů i celé sborovny pro zajištění prolínání etického přístupu celou školou, nejen v hodině EtV
 • Podporu pro získání ocenění „Etická škola“ – bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň

Co skrze ASET získají firmy?

 • Možnost navázat vztah s konkrétní školou a v rámci adopce vytvářet subprojekty zapojující zaměstnance a rodiče žáků i učitele (např.natírání laviček, možnost diskuzí zaměstnanců s žáky v hodinách EtV atd)
 • Dobré PR skrze CSR projekt v místní komunitě
 • Budoucí generace zaměstnanců a manažerů bude mít lepší měkké dovednosti a rozvinutější emoční inteligenci
 • Ovlivňování dlouhodobého zlepšování stavu naší společnosti skrze budování společnosti důvěry

 Jaké konkrétní aktivity lze skrze ASET podpořit?

 • Školení celé sborovny – 4 hodinové akreditované workshopy na etická témata
 • Školení učitelů, kteří učí etickou výchovu
  • 250 hodin – pro učitele, kteří chtějí učit samostatný předmě´
  • 40 hodin – pro učitele, kteří chtějí učit EtV integrovaně v jiných předmětech
 • Metodická pomoc se změnou ŠVP (školní osnovy)
 • Přednáška pro rodiče (propagace EtV pro volitelný předmět)
 • Testování sociálního klima třídy při zahájení projektu a při jeho ukončení pro měření výstupů.
 • Doprovodné aktivity:
  • Koučink ředitelů škol pro lepší zvládání vedení pedagogického sboru, aby se škola stala pozitivním výchovným prostředím.
  • Společné aktivity firma – škola
  • Interview, besedy, videokonference, exkurze, společné veřejněprospěšné akce atd.

Celý projekt ASET trvá 1-2roky a je zakončen získáním ocenění Etická škola.

Jste škola a máte zájem se projektu zúčastnit?

Přihlášky pro školy:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/adoptujete-skolu-pro-etickou-vychovu

Příhlášky posílejte na aset@msmt.cz (paní Kšírová)
Přihlašování je průběžné. Nyní evidujeme cca 20 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR, které čekají na adopci ze strany firem.

Přihlášené školy k ASET:

View Školy ASET in a larger map.
Modrá = školy přihlášené k ASET. Červená = adoptované školy

Projekt ASET kontakty:

AmCham: Renata Paceltová, rpaceltova@amcham.cz, tel: 724 184 866 (pro korporace)
MŠMT: Zdeňka Kšírová, zdenka.ksirova@msmt.cz, 234 812 131 (pro školy)
EV ops: Dušan Drabina, Dusan.Drabina@etickavychova.cz, tel: 603 112 220 (pro dotazy ohledně realizace projektu)

Zprávy z realizace projektu: http://www.etickavychova.cz/ops/aset/realizace-aset/

Ke stažení: