Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany

Realizátor projektu:
Etické fórum České republiky, o. s.
budova Sempra Praha, a. s.
U Topíren 2/860
170 00 Praha 7
www.etickeforum.cz

Název projektu:
„Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany,“ zkráceně „Etiminuty a Ekonominuty.“

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034

Období realizace projektu: srpen 2012 – říjen 2013

Zkrácený popis projektu:
V rámci projektu se připraví metodiky pro semináře a realizace 2 seminářů v každém kraji (tj. 26 seminářů), eLearningové kurzy, náměty a výroba minipořadů a jejich odvysílání v ČTV a ČRo.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti občanů ČR. Zaměřujeme se na finanční gramotnost a rozvoj sociálních kompetencí.

Oficiální partneři projektu:

Oblasti práce s cílovou skupinou jsou:

  1. Pasivní informovanost a orientace v problematice – mediální pořady (Česká televize, Český rozhlas)
  2. Aktivní vzdělávání prostřednictvím eLearningovyého kurzu
  3. Aktivní vzdělávání prostřednictvím workshopů s možností závěrečného testu a získání osvědčení o absolvování kurzu.

 

Pro realizaci vzdělávání byly s partnery projektu vytvořeny metodiky, které nabízíme k nahlédnutí:

  • náměty k televizním a rozhlasovým pořadům o finanční gramotnost – Namety FG
  • náměty k televizním rozhlasovým pořadům oblasti etická výchova – Namety ETV
  • metodiky pro eLearning k oblasti finanční gramotnost – eLearning_FG
  • metodiky pro eLearning k oblasti etická výchova – eLearning ETV