Vážení pedagogové,

nenechte si ujít akreditovaný workshop DVPP s  prof. doc. PhDr. Janem Háblem, Ph.D.

Místo konání: 31. 5. 2022 (13:00 – 17:00)
NPI, Luční 460, Hradec Králové,
Registrace ZDE
Kontakt Mgr. Vít Pospíšil, vpospisil@kam.cz.
Školení proběhne ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Národním pedagogickým institutem.
Vstup zdarma, workshop je hrazen Královéhradeckým krajem.

Místo konání: 2. 6. 2022 (9:00 – 12:00)
hudební sál DK AKORD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Registrace ZDE
Kontakt: Hana Martináková, hmartinakova@etickavychova.cz.
Kurz bude konaný v rámci slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Měníme svět k lepšímu. Vstup zdarma.

S KOMENSKÝM ŠKOLA JINAK: NOVĚ A LIDSKY

Čtyřhodinový akreditovaný workshop „Jak realizovat Projekty proměny aneb Výtah z Komenského Porady o nápravě věcí lidských,“ číslo akreditace MSMT – 27749/2019-3 – 781.

Workshop seznamuje s klíčovými oblastmi pro proměnu společnosti a s metodickými materiály projektu Komenský – Příběhy lidskosti. Hlavním lektorem je doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové. Účastníci se seznámí s myšlenkovými východisky Komenského nadčasového díla Obecná porada o nápravě věcí lidských, dále se seznámí s metodickými materiály projektového vzdělávání inspirovaného Komenského myšlenkou „nápravy věcí lidských“. Workshop prezentuje možnosti aktivizace žáků v oblasti etické, prosociální a prokomunitní. Zahrnuje rovněž seznámení s již existujícími metodickými materiály, které byly vytvořeny v rámci projektu Úcta k životu a Komenský 2020, a které jsou školám k dispozici zdarma. Absolventi workshopu obdrží osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu Etické výchovy, o.p.s.