Školy s Etickou výchovou 2014/15 – Nový seznam!

Učíte Etickou výchovu? Obnovujeme seznam škol s Etickou výchovou 2014/15.

Pokud Vaše škola vyučuje Etickou výchovu, prosíme Vás o odpovědi na šest otázek v dotazníku zde:

http://goo.gl/w1h0O6

Na konci dotazníku můžete stiskem tlačítka „ODESLAT“ automaticky poslat svoje odpovědi Etickému fóru ČR.

Prosíme o odeslání dotazníku do 31. ledna 2015.

Proč se zapsat do seznamu Školy s Etickou výchovou?

  • Web školy zviditelníte dalším institucím, rodičům, veřejnosti.
  • Vaše škola bude v jedinečném seznamu na stránkách Etického fóra ČR, ze kterého čerpají akreditované vzdělávací instituce ČR, ministerstvo školství, média, studenti pro své diplomové práce.
  • Prezentujete svoji školu jako tu, která etickou výchovu umí.
  • Odkazy na Vaši školu se dostanou k dalším profesionálním webům v oblasti etické výchovy: etickavychova.cz, msmt.cz,loxias.uhk.cz/kpp/kev/, nidv.cz, rvp.cz, etika.cmgpv.cz
  • Můžete se stát partnery institucí, které se zabývají vzděláváním učitelů.
  • Aktualizujte svoji e-mailovou adresu u Etického fóra ČR, a můžete tak být informováni o dění v etické výchově. Váš e-mail neposkytneme třetí straně.
  • Můžete se propojit s dalšími školami, vzájemně se podpořit, čerpat z příkladů dobré praxe v etické výchově.
  • Budete-li chtít, mohou z Vašich zkušeností čerpat další školy, které zavedení Etické výchovy teprve zvažují.
  • Seznam škol s Etickou výchovou pomáhá zavádět tento obor do škol ve Vašem regionu a v ČR.