Zde jsou k dispozici prezentace panelisů a sborník ze Závěrečné konference Etická výchova a učebnice konané v Praze

Sborník

Učebnice Etická výchova – jak ji používat? – Pavel Motyčka

Formování etické kultury osobnosti založené na prosociálnosti – Vladimír Smékal

Skúsenosti a perspektívy – Ivan Podmanický

Etická výchova na CZŠ ve Veselí nad Moravou – Tomáš Just