Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Etickým fórem ČR pořádají závěrečnou konferenci projektu Etická výchova a učebnice. Konference se uskuteční ve středu 12. listopadu 2014 v Hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3. Přihlášky zasílejte do 7. 11. 2014 na : http://www.nidv.cz/evukonf

Účast na konferenci je bezplatná, účastníci konference obdrží Sborník (CD).

Pozvánka